Privacy Policy

Bij de exploitatie van onze software respecteren wij de privacy van een ieder die daarvan gebruik maakt.
Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw
persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten
noodzakelijk is. Voor het overige worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt met uw uitdrukkelijke
toestemming.

Voor zover daarnaar gevraagd wordt of relevant is, is voor de levering van onze diensten vereist een opgave
van uw (bedrijfs)naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, KvK-nummer, bank- of girorekeningnummer,
website en betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor zover noodzakelijk is om
onze diensten deugdelijk te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens worden opgeslagen door middel van een
daartoe beveiligde webomgeving.

Compo Ticketing zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze
verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te respecteren. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw persoonlijke gegevens voor
zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van onze diensten.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening te vergroten,
derhalve worden door middel van cookies geen gebruiksprofielen opgesteld en wordt uw surf- en
zoekgedrag niet gevolgd teneinde commerciële doelen te dienen.

Nieuwsbrieven afkomstig van Compo Ticketing, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt
u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden.
Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van
Compo Ticketing dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Indien u door middel van onze software een betaling verricht, geschiedt dit door middel van een daartoe
beveiligde webomgeving. Ook uw betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de
uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Compo Ticketing dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen
heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Compo Ticketing b.v.
Rijksweg 44
6269AC Margraten